PADI – profesionální asociace instruktorů potápění nově v Brně

3. 3. 2021

Od února 2021 se ALBE stalo PADI Dive centrem a nově provozuje výcvik pod touto celosvětově nejvyhledávanější školou potápění.

ALBE | PADI – profesionální asociace instruktorů potápění nově v Brně

PADI (Proffesional Association of Diving Instructors) je celosvětově nejpopulárnějším výcvikovým systémem, který byl založen už v roce 1966 Johnem Croninem a Ralphem Ericksonem v Illinosis. Sídlo vedení PADI (sekce Americas) je nyní situováno v Kalifornii a spadá pod něj i vedení pro Kanadu a Latinskou Ameriku. Další regionální kanceláře pro Asii a Pacifik sídlí v Austrálii, Japonsku a Číně. Pro oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky sídlí vedení ve Velké Británii a Rusku. Každoročně PADI vystavuje před 900 000 certifikací, což znamená jednoznačné prvenství na trhu. Hlavní výhodou je celosvětově unifikovaný, obsáhlý a kvalitní výcvikový program, který této značce dodává na síle a myslí si to dalších téměř 6000 divecenter v 180 zemích světa. Vysoce profesionálně jsou zpracované výukové materiály ať už jde o tištěnou formu, e-learningové programy nebo videa. 

Protože chceme aby ALBE bylo moderním dive centrem s mezinárodním přesahem a špičkovým výcvikem, rozhodli jsme se rozšířit řady PADI, k čemuž bylo třeba splnit ty nejnáročnější kritéria. Několik měsíců jsme vedli jednání s vedením PADI Europe, Middle East and Africa a podařilo se!

Pro naše studenty máme na výběr z celé řady jak základních, tak i pokročilých kurzů. Vedle nově vypsaných kurzů pod PADI i nadále učíme kurzy potápění pod českou asociací EDS (European Diving School). Dbáme jak na bezpečnost při výuce tak i na teoretickou a hlavně praktickou přípravu. Je tak na každém studentovi, zda si zvolí výslednou certifikaci od EDS nebo PADI. Více informací obdržíš na info schůzce k danému kurzu.

Vzhledem k tomu, že s námi dokončili OWD kurz i lidé z Francie, Japonska, Tuniska či Rumunska, potřebovali jsme rozšířit styl výuky nad rámec EDS o více mezinárodní platformu, jež umožňuje výuku všech kurzů v angličtině.“ 

Zdeněk Komenda, jednatel

Možnosti vzdělávání v PADI jsou velmi široké. Pokud dokončíš základní kurz Open Water Diver, otevírá se ti spousta možností vybrat si z 26 speciálně zaměřených ponorů (Adventures). Mezi ně patří například potápění v noci, hloubkový ponor, navigační ponor, ponor pod ledem nebo třeba vyhledání předmětu pod vodou včetně jeho vyzvednutí. Při splnění 5 z nich je možné postoupit na úroveň Advanced Open Water Diver. Tyto dva kurzy patří společně se specializací na kyslíkem obohacenou dýchací směs Nitrox k nejoblíbenějším.

Na PADI se mi líbí jasně dané standardy a propracovaný systém výcviku. Kvalita výukových materiálů je vysoká. I když je nutné na každý výcvikový stupeň zvládnout velký objem teorie i praxe, tak jsou kurzy vedeny zábavnou a „low-stress“ formou.“ 

Petr Barák, instruktor PADI

Posledním předstupněm profesionálních licencí je Rescue diver program, který je velmi přínosný a připraví potápěče na zvládnutí nouzových situací pod vodou. Uchazeči o profesionální dráhu se mohou dále posunout na úroveň Divemastera nebo Instruktora. Kurzy na profesionální stupně jsou velmi sofistikované a díky obrovské světové síti divecenter pod PADI značkou, mají noví profesionálové celosvětově velmi dobrou uplatnitelnost.

Pro výrazně pokročilé potápěče, kteří se hodlají vydat technickým směrem a blíže limitům přístrojového potápění nabízí PADI celou škálu Tec kurzů jako je potápění se směsí Trimix nebo s přístroji typu rebreather, a to do velkých hloubek až 100 m.

PADI myslí i na nejmenší, první intro kurz do potápění je možné absolvovat už v osmi letech. První plnohodnotný kurz, ve kterém je vycvičen samostatný potápěč v juniorském věku je Junior Open Water Diver s prerekvizitou 10 let věku. Velká pozornost je u všech kurzů zaměřena na bezpečnost a zdraví. Důležitým vstupním předpokladem je prostudování formuláře zaměřeného na kontraindikace spojené s potápěním. V případě podezření na některou z nich je třeba navštívit lékaře. U profesionálních licencí je návštěva lékaře podmínkou.

Velkou pozornost PADI věnuje ochraně oceánů a zaujímá v této problematice aktivní roli zejména na polích vymírání druhů, přemíry rybolovu, klimatických změn a znečisťování oceánů. Toto je zaštítěno projektem AWARE.

Aktuálně potápěčské centrum ALBE nabízí PADI kurzy ve škále Open Water Diver, Advanced Open Water Diver (včetně řady speciálních Adventure dives), Rescue Diver, Master Scuba Diver a také výcvik na první profesionální licenci Divemaster. Ze specializovaných kurzů nejvíce učíme Enriched Air Nitrox a Dry suit (suchý oblek). V budoucnu hodláme toto portfolio rozšířit o další kurzy a to zejména v sekci technického potápění. Více o nabídce PADI kurzů se na našich stránkách dočteš v sekci Kurzy.

Z jarních PADI kurzů vybíráme:

Tento článek vznikl ve spolupráci s Petrem Barákem a Zdeňkem Komendou

Další články